Provozní řád Student´s Nest

pro dlouhodobý pronájem pokojů studentům, Studentś Nest ,HDB,spol. s r.o.,Palackého 348,Poděbrady (dále jen Nest)

Práva i povinnosti společnosti a studentů bydlících v Nest se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a tímto řádem.
 1. K pronájmu pokoje se studenti hlásí v kanceláři Nest. Pracovník kanceláře provede záznamy předepsané pro evidenci a předá novému uživateli klíč a čip od pokoje a od domovních dveří a seznámí uživatele s používáním bezpečnostního systému.V případě ztráty čipu a klíče bude uživateli účtován poplatek 200,-Kč. Při opakovaném(více než 3x) bezdůvodném spuštění bezpečnostního systému bude uživateli účtován poplatek 20,-Kč.
 2. Před nastěhováním nového uživatele provede úklid pokoje pověřený pracovník, který také provádí úklid chodeb, schodiště, koupelny a WC. Během doby pronájmu pokoje si úklid pokoje provádí uživatel sám. V užívaném pokoji i ve společných prostorách (kuchyně,chodby, umývárny, WC atd.) jsou uživatelé povinni dodržovat naprostý pořádek a čistotu a po každém použití je uklidit, nenechávat své osobní věci na těchto místech,aby bylo možné tyto prostory uklízet. Desinfekce hygienických zařízení (WC, koupelny, sprchy) provádí pověřený pracovník jednou týdně- vždy v pondělí dopoledne.
  Úklid všech společných prostor se provádí jednou týdně( plochy pokryté koberci se vysávají, hladké povrchy podlah se stírají na vlhko), úklid s použitím desinfekčních prostředků. Nejméně jednou za rok je prováděn všeobecný úklid (včetně mytí oken, dveří, svítidel, vyčištění matrací). Odpadkové koše si vyprazdňuje ubytovaný sám do kontejnerů na tříděný odpad na dvoře a ve svém pokoji provádí úklid dle potřeb. Pomůcky pro úklid jsou k dispozici včetně čistících prostředků a ukládají se v úklidové komoře pod schodištěm v přízemí.
  Všichni uživatelé jsou povinni zacházet šetrně s inventářem a ostatním zařízením Nest. Škody, které na nich způsobí, jsou povinni nahradit. Závady a potřeby oprav v užívaném pokoji, případně společných prostorách, uživatel neprodleně ohlásí pronajímateli. V prostoru budovy smí každý uživatel zdarma využívat veškeré nádobí , vybavení kuchyní, kuchyňské spotřebiče, pračky, sušičku,žehlící prkno, žehličky,venkovní nábytek, gril a veškeré vybavení domu. Smí používat zdarma čistící , mycí prostředky a toaletní potřeby , které jsou společné pro všechny uživatele ve skříňce pod umyvadlem v umývárně a v úklidové místnosti pod schodištěm.
 3. Zařizování pronajatého pokoje jiným nábytkem a zařízením, výměna nábytku mezi uživateli a jiné úpravy nejsou povoleny. Pokoje jsou vybaveny jednotlivými lůžky, pracovním stolem, židlí, ,úložnými boxy , skříní s ramínky, dekou a polštářem na spaní, lehkou dekou pro chladné dny , ručníkem , osuškou a věšákem na dveřích, . pokoje v přízemí. křeslem. Provoz Nest je celoroční.
 4. Pronajmutý pokoj nelze poskytnout k pronájmu jiným osobám, a to ani příslušníkům rodiny.
 5. V Nest není dovoleno chovat žádná domácí zvířata, psy, kočky a jiná (morčata, kanáry, křečky apod.).
 6. V pokojích a v celém Nest musí být dodržován klid tak, aby nerušil ostatní nájemníky Nest. Ve zvýšené míře to platí pro dobu od 22.00 hodin do 6.00 hodin, kdy je noční klid.
 7. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat tento provozní řád, bezpečnostní a protipožární předpisy. Chodby a schodiště musí být volné, ničím nezastavěné. Zástupce společnosti má právo vstupovat do pokojů z důvodu bezpečnosti a požární ochrany a v souvislosti s plněním pracovních úkolů (kontrola inventáře, odstranění poruchy apod.).
 8. Ve všech prostorách Nest platí zákaz kouření! Pro kuřáky je vymezen prostor na dvoře.
 9. Před odchodem z pokoje je každý ubytovaný povinen zhasnout světlo, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít okna a při odchodu zamknout pokoj a budovu. Před skončením ubytování vyklidí student užívanou místnost a čip s klíčem vrátí v kanceláři Nest, kde mu bude po kontrole pokoje vrácena kauce.
 10. Jestliže uživatel pokoje porušuje tento provozní řád, bude o této skutečnosti informován a může být vyloučen z Nest.


V Poděbradech Petra Brzáková Student´s Nest